ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی ، اهمیت و چگونگی اجرا؟

ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی ، اهمیت و چگونگی اجرا؟

ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی ، اهمیت و چگونگی اجرا؟

اهمیت ایمیل مارکتینگ 2.4 میلیون ایمیل در هر ثانیه ارسال می‌شود، البته بسیاری از آنها هرگز باز نمی‌شوند. هزینه نسبتا پایین ایمیل مارکتینگ و همچنین…

Read Full Post